Prosta spółka akcyjna w 2021?

14 stycznia 2020

W dniu 7.1.2020 r. na sejmowej komisji sprawiedliwości poparte zostały poselskie poprawki do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy 45 oraz 45A). Jedna z poprawek przewiduje przesunięcie o rok wejścia w życie przepisów wprowadzających do polskiego systemu prawnego nowy typ spółki – Prostą Spółkę Akcyjną (dalej „PSA”). Przesunięcie to jest konsekwencją odroczenia wprowadzenia elektronicznego postępowania rejestrowego i skoordynowania zmian dotyczących KRS oraz PSA.

Oznaczałoby to, że przepisy dotyczące PSA weszłyby w życie w dniu 1.3.2021 r.

Tytułem przypomnienia należy wskazać, że założeniem wprowadzenia do polskiego systemu prawnego PSA jest stworzenie nowego typu spółki, pośredniego pomiędzy spółką z ograniczoną odpowiedzialnością a spółką akcyjną. Liczne uproszczenia wprowadzone w regulacjach PSA mają w zamierzeniu przyczynić się do rozwoju start-upów.

Na temat PSA pisaliśmy m.in. tutaj. Zachęcamy do lektury.

czytaj także.

Czy Sąd Najwyższy pozwala na uchylanie się od arbitrażu?

28 marca 2024

Zobacz więcej

Dobre Praktyki NewConnect 2024

9 stycznia 2024

Zobacz więcej

Nasi prawnicy współautorami komentarza Prawo rynku nieruchomości

10 listopada 2023

Zobacz więcej