Projekt nowelizacji ustawy o KRS – newsletter KRS

30 marca 2022
Anna Urbaniak

Współautorem wpisu jest Patryk Grochowski.

 

22 marca 2022 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 112, z późn. zm.; dalej: „Ustawa o KRS”). Projekt nowelizacji trafi do Sejmu. Zaproponowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmiana polegać ma na dodaniu do Ustawy o KRS art. 10a ust. 1, który stanowić będzie podstawę prawną do wprowadzenia tzw. newslettera KRS – usługi automatycznego powiadamiania o:

 

  • zarejestrowaniu sprawy w postępowaniu rejestrowym;
  • dokonaniu wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Art. 10a ust. 2 Ustawy o KRS przewidywać ma delegację ustawową dla Ministra Sprawiedliwości do określenia szczegółowego zakresu informacji objętych powiadomieniem oraz sposobu ich wysyłania.

 

Powiadomienia obejmować mają podstawowe, publicznie dostępne informacje o sprawie rejestrowej – wskazanie numeru KRS, sygnatury sprawy, daty rejestracji sprawy, czy daty dokonania i numeru wpisu.

 

Newsletter KRS ma umożliwić subskrybentom automatyczne otrzymywanie powiadomień z systemu informatycznego, co przeciwdziałać ma procederowi tzw. kradzieży spółek. W założeniu projektodawców dzięki niezwłocznemu poinformowaniu prawowitych organów i wspólników podmiotów podlegającym obowiązkowi wpisu do KRS będą oni w stanie zareagować szybciej i ochronić się przed wrogim przejęciem.

 

***

 

Autorami wpisu są aplikantka adwokacka Anna Urbaniak, Junior Associate w Kancelarii RKKW oraz Patryk Grochowski.

czytaj także.

Czy Sąd Najwyższy pozwala na uchylanie się od arbitrażu?

28 marca 2024

Zobacz więcej

Dobre Praktyki NewConnect 2024

9 stycznia 2024

Zobacz więcej

Nasi prawnicy współautorami komentarza Prawo rynku nieruchomości

10 listopada 2023

Zobacz więcej