Opodatkowanie dochodu wspólnika prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą

8 listopada 2022

Podatnik będący wspólnikiem w spółce jawnej, mający w niej 50% udziałów, a ponadto posiadający jednoosobową firmę, działa legalnie, jeśli w spółce jawnej rozlicza się podatkiem liniowym, a w jednoosobowej działalności gospodarczej rozlicza jej dochody w formie ryczałtu ewidencjonowanego – stwierdził Dyrektor Krajowej Administracji Skarbowej („Dyrektor KAS”)[1].

 

„Czy uzyskując dochód z tytułu partycypowania w zyskach spółki jawnej, opodatkowany na zasadach ogólnych w formie 19% podatku liniowego wspólnik może jednocześnie zastosować opodatkowanie przychodów uzyskanych z nowoutworzonej jednoosobowej działalności gospodarczej w formie ryczałtu ewidencjonowanego?” – takie pytanie przedstawiono Dyrektorowi KAS. Dyrektor KAS stwierdził, że może.

 

Fiskus takie samo stanowisko zajął w stanie faktycznym, w którym wykonywanie przez jednego ze wspólników spółki jawnej („Spółka”) usług na rzecz Spółki następować miałoby w oparciu o stosunek cywilnoprawny łączący wspólnika Spółki prowadzącego jednocześnie jednoosobową działalność gospodarczą oraz Spółkę[2]. Zdaniem Dyrektora KAS, wspólnik może jednocześnie zastosować opodatkowanie przychodów uzyskanych działalności gospodarczej w formie ryczałtu ewidencjonowanego. Dyrektor KAS stwierdził ponadto, że wydatek poniesiony przez Spółkę z tytułu nabycia usług od wspólnika, stanowi koszt uzyskania przychodu z tytułu uczestnictwa w Spółce.

 

***

 

Autorką wpisu jest Julia Witkowska, Kancelaria RKKW.

 

[1] Interpretacja indywidualna z dnia 5 sierpnia 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 113-KDIPT2-1.4011.305.2022.2.MGR

 

[2] Interpretacja indywidualna z dnia 5 sierpnia 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT1.4011.174.2022.2.MR.

czytaj także.

Czy Sąd Najwyższy pozwala na uchylanie się od arbitrażu?

28 marca 2024

Zobacz więcej

Dobre Praktyki NewConnect 2024

9 stycznia 2024

Zobacz więcej

Nasi prawnicy współautorami komentarza Prawo rynku nieruchomości

10 listopada 2023

Zobacz więcej