Obowiązkowa strona www do komunikacji z akcjonariuszami

18 listopada 2019

Postępujący proces digitalizacji spółki akcyjnej oraz potrzeba zwiększenia praw akcjonariuszy w związku z obligatoryjną dematerializacją akcji spółek prywatnych oraz publicznych (wprowadzoną mocą nowelizacji Kodeksu spółek handlowych („KSH„) o której pisaliśmy tutaj) uzasadniają nałożenie na wszystkie spółki akcyjne oraz komandytowo-akcyjne wymogu prowadzenia strony internetowej przeznaczonej co najmniej do komunikacji z akcjonariuszamiJak wskazano w treści uzasadnienia do nowelizowanej ustawy, powyższe rozwiązanie ma przede wszystkim sprzyjać stabilności i bezpieczeństwu obrotu. Omawiana  regulacja zacznie obowiązywać już od dnia 1.1.2020 r. oraz będzie wiązała wszystkie spółki akcyjne oraz komandytowo-akcyjne bez względu na ich charakter, rozmiary działalności oraz strukturę akcjonariatu.

Zgodnie z art. 5 § 5 KSH, który wejdzie w życie z początkiem nowego roku kalendarzowego: Spółka akcyjna i spółka komandytowo-akcyjna prowadzą własne strony internetowe i zamieszczają także na tych stronach, w miejscach wydzielonych na komunikację z akcjonariuszami, wymagane przez prawo lub ich statuty ogłoszenia pochodzące od spółek.”

Wobec powyższego, na stronie internetowej każdej spółki akcyjnej oraz komandytowo-akcyjnej powinny znaleźć się – oprócz informacji wynikających z brzmienia art. 374 § 1 KSH (tj. oznaczenia: (i) firmy spółki, jej siedziby i adresu, (ii) sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numeru, pod którym spółka jest wpisana do rejestru, (iii) numeru identyfikacji podatkowej (NIP) oraz (iv) wysokości kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego) – wszystkie ogłoszenia spółek wymagane przez prawo lub statuty tych spółek. Oznacza to, że strona internetowa nie będzie jedynie „wizytówką” spółki w sieci, ale stanie się platformą stałej komunikacji z akcjonariuszami oraz rzeczywistym źródłem informacji o bieżących sprawach spółki (na stronie mogłyby znaleźć się np. ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia oraz projektach uchwał, publikacje sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności organów spółki, informacje o strukturze akcjonariatu oraz dane akcjonariusza większościowego, kalendarium wydarzeń korporacyjnych, podstawowe wskaźniki finansowe spółki, itp.). Co jednak istotne, prowadzenie strony internetowej przez spółkę nie zastąpi obowiązku publikacji ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Podsumowując powyższe należy podkreślić, że spółki, które prowadzą już własne strony internetowe powinny dostosować swoje dotychczasowe witryny poprzez wydzielenie odpowiedniej podstrony do komunikacji z akcjonariuszami. Z kolei spółki, które dotychczas „nie istniały” w sieci internetowej są zobowiązane do uruchomienia witryny w celu sprostania nowym obowiązkom publikacyjnym. Zgodnie ze znowelizowanym brzmieniem art. 47 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (który wejdzie w życie z dniem 1.1.2020 r.) spółki akcyjne oraz spółki komandytowo-akcyjne obowiązane są zgłosić adres strony internetowej do rejestru przedsiębiorców KRS (nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu – jak stanowi art. 22 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym).

czytaj także.

Czy Sąd Najwyższy pozwala na uchylanie się od arbitrażu?

28 marca 2024

Zobacz więcej

Dobre Praktyki NewConnect 2024

9 stycznia 2024

Zobacz więcej

Nasi prawnicy współautorami komentarza Prawo rynku nieruchomości

10 listopada 2023

Zobacz więcej