Obowiązek posiadania adresu do e-doręczeń przesunięty

28 lipca 2021

Ustawa o doręczeniach elektronicznych[1] (dalej jako: „Ustawa”) w art. 9 ust. 1 wprowadza obowiązek posiadania adresu do doręczeń elektronicznych wpisanego do bazy adresów, powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego albo kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego dla określonych grup podmiotów, m.in. adwokatów, radców prawnych, notariuszy czy rzeczników patentowych wykonujących zawód.

 

Obowiązek wskazania adresu do doręczeń elektronicznych powiązany jest z art. 1312 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego[2] (wchodzącym w życie w dniu 1.10.2022 r.), zgodnie z którym sąd, jeśli pozwalają mu na to warunki techniczne i organizacyjne, dokonuje doręczeń na adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych, a w przypadku braku takiego adresu – na adres do doręczeń elektronicznych powiązany z kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego, z którego adresat wniósł pismo.

 

Zgodnie z pierwotnym brzmieniem art. 166 pkt 5 Ustawy art. 9 ust. 1 pkt 1-8 miał wejść w życie z dniem 1.10.2021 r., jednak na mocy ustawy o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych[3] uchwalonej w dniu 15.6.2021 r., termin jego wejścia w życie został przesunięty na dzień 5.7. 2022 r.

 

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu ustawy zmieniającej przesunięcie terminów wdrożenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego nastąpiło z uwagi na długotrwałą pandemię COVID-19, która utrudniła przeprowadzenie testów i szkoleń dla użytkowników.

 

Autorką wpisu jest aplikantka radcowska Paula Kowalska, Junior Associate w Kancelarii RKKW.

 

[1] Ustawa z dnia 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2320 ze zm.).

 

[2] Ustawa z dnia 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1575 ze zm.).

 

[3] Ustawa z dnia 15.06.2021 r. o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1135).

czytaj także.

Czy Sąd Najwyższy pozwala na uchylanie się od arbitrażu?

28 marca 2024

Zobacz więcej

Dobre Praktyki NewConnect 2024

9 stycznia 2024

Zobacz więcej

Nasi prawnicy współautorami komentarza Prawo rynku nieruchomości

10 listopada 2023

Zobacz więcej