Obniżka niektórych kosztów sądowych?

26 stycznia 2022
Paulina Winnicka

Minister Sprawiedliwości złożył nowy projekt zmieniający ustawę z 28.11.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (dalej jako: „Ustawa”).

 

Głównym założeniem Projektu jest obniżenie opłaty sądowej od pozwu w sprawach o roszczenia wynikające z umów kredytu konsumenckiego oraz umów z zakresu obrotu instrumentami finansowymi. Chodzi o rozszerzenie przypadków, w których obowiązuje opłata stała w wysokości 1.000 zł, gdy wartość przedmiotu sporu (zaskarżenia) wynosi ponad 20.000 zł uregulowanych w art. 13a Ustawy. Tym samym, nie stosowano by klasycznej opłaty w wysokości 5% od WPS.

 

Obniżenie opłaty do 1.000 zł obowiązywałoby również w przypadku spraw, w których wierzyciel wnosi o uznanie za bezskuteczną czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli, jeżeli roszczenie wierzyciela wobec dłużnika zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sąd, jeżeli wartość przedmiotu sporu (zaskarżenia) przekracza 20.000 zł.

 

Dodatkowo projektowane zmiany zakładają obniżenie opłaty sądowej od wniosku o uzasadnienie ze 100 zł do 30 zł, jednak obniżona kwota dotyczyłaby uzasadnień postanowień wpadkowych. Nie obejmowałaby więc wyroków w procesie albo postanowień co do istoty sprawy w postępowaniu nieprocesowym. Tu obowiązywałaby dotychczasowa stawka 100 zł.

 

Ostatnia istotna zmiana dotyczy zwrotu części opłaty w przypadku zawarcia ugody w postępowaniu pojednawczym. Nowelizacją KPC z 2019 r. podwyższono opłatę od zawezwania do próby ugodowej do wysokości 1/5 opłaty od pozwu, co oznacza, że w maksymalnej wysokości może ona wynieść nawet 40.000 zł. Opłata ta w żadnym wypadku nie była zwracana. Nowa Ustawa przewiduje jednak, że w przypadku pozytywnego zakończenia postępowania i zawarcia ugody, stronie zostanie zwrócone 3/4 wniesionej opłaty. Warto również przypomnieć, że w ostatnim czasie znowelizowano Kodeks Cywilny i przyjęto, że zawezwanie do próby ugodowej nie przerywa biegu przedawnienia, a jedynie go zawiesza.

 

Aktualnie projekt Ustawy jest opiniowany. Na ten moment nie jest znany przybliżony czas jej uchwalenia.

 

***

 

Autorką wpisu jest aplikantka radcowska Paulina Winnicka, Junior Associate w Kancelarii RKKW.

 

czytaj także.

Czy Sąd Najwyższy pozwala na uchylanie się od arbitrażu?

28 marca 2024

Zobacz więcej

Dobre Praktyki NewConnect 2024

9 stycznia 2024

Zobacz więcej

Nasi prawnicy współautorami komentarza Prawo rynku nieruchomości

10 listopada 2023

Zobacz więcej