Neutralne reorganizacje transgraniczne

3 kwietnia 2023
Piotr Letolc

Szef Krajowej Administracji Krajowej w opinii zabezpieczającej z dnia 2 grudnia 2022 r., o sygn. DKP1.8082.4.2022 stwierdził, że w sytuacji przejęcia spółki z siedzibą na Malcie przez spółkę z o.o. z siedzibą w Polsce posiadającą 100 procent udziałów w tej spółce maltańskiej, jeśli głównym celem takiej reorganizacji nie jest korzyść podatkowa, lecz cel ten jest ściśle biznesowy, to nie można stosować klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania.

 

Szef KAS stwierdził, że w wyniku planowanej operacji, tj. połączenia transgranicznego, powstanie co prawda korzyść podatkowa na gruncie PIT, CIT i PCC, jednakże jeśli celem planowanych działań miałoby być ograniczenie kosztów funkcjonowania holdingu poprzez zakończenie prowadzenia działalności na Malcie, a także kontynuacja działalności inwestycyjnej na terytorium Rzeczpospolitej, to jest to zgodne z przepisami ustaw o PIT, CIT, PCC, a także dyrektyw prawa unijnego tj. dyrektywy 2009/133/WE oraz dyrektywy 2008/7/WE. Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania nie może być więc w takiej sytuacji stosowana. Celem wspólników nie będzie bowiem spieniężenie wartości udziałów spółki, a jedynie reorganizacja modelu prowadzonej już działalności.

 

Warto też pamiętać, że projekt nowelizacji kodeksu spółek handlowych ma wkrótce wdrożyć do polskiego prawa unijną dyrektywę 2019/2021 wprowadzającą jednolite i uproszczone ramy prawne dla transgranicznych restrukturyzacji. Wskutek tej nowelizacji szef Krajowej Administracji Skarbowej będzie oceniał czy transgraniczne przekształcenia, a także podziały i połączenia, będą zgodne z przepisami podatkowymi.

 

***

 

Autorami wpisu są adwokat Piotr Letolc, Partner w Kancelarii RKKW oraz Julia Witkowska.

czytaj także.

Czy Sąd Najwyższy pozwala na uchylanie się od arbitrażu?

28 marca 2024

Zobacz więcej

Dobre Praktyki NewConnect 2024

9 stycznia 2024

Zobacz więcej

Nasi prawnicy współautorami komentarza Prawo rynku nieruchomości

10 listopada 2023

Zobacz więcej