Publikacje

1 lipca 2022

Monitor Prawa Handlowego Nr 4/2021

  1. dr Radosław L. Kwaśnicki, Karol Maciej Szymański, Monitor Prawa Handlowego 4/2021 – „Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych”.
  2. Anna Urbaniak, Patryk Grochowski, Monitor Prawa Handlowego 4/2021 – „Projekt o zmianie ustawy o KRS wprowadzającej tzw. newsletter KRS”.
  3. Jan Ośka, Monitor Prawa Handlowego 4/2021 – „Przedłużenie terminów na sporządzenie sprawozdań finansowych”.
  4. dr Adrian Sypnicki, Monitor Prawa Handlowego 4/2021 – „Projekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”.
  5. Paulina Winnicka, Monitor Prawa Handlowego 4/2021 – „Zmiany w Kodeksie cywilnym dotyczące biegu terminu przedawnienia”.
  6. Beata Skrzyńska, Monitor Prawa Handlowego 4/2021 – „Dyrektywa ATAD 3”.
  7. Marcin Michalik, Monitor Prawa Handlowego 4/2021 – Orzecznictwo „Klauzula porządku publicznego jako podstawa skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego”.
  8. Piotr Letolc, Anna Urbaniak, Monitor Prawa Handlowego 4/2021 – Orzecznictwo „Reprezentacja spółki akcyjnej przez członka jednoosobowego zarządu”.

Czytaj więcej

Monitor Prawa Handlowego – 04.2021 – czytaj całość
Orzecznictwo – czytaj całość

Mogą Cię zainteresować: