Komentarz BeckOK® do ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym

9 maja 2023

W systemie informacji prawnej Legalis Wydawnictwo C.H.Beck ukazał się komentarz do ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym autorstwa adw  Witolda Sławińskiego, LL.M., Partnera kierującego praktyką Infrastruktura, Budownictwo i Zamówienia Publiczne, adw. Adriany Gostępskiej, Senior Associate w RKKW oraz r. pr. Jaroslaw Jerzykowski.

 

W opracowaniu omówiono m. in. ogólny charakter i specyfikę umów o roboty budowlane w formule PPP, podział obowiązków pomiędzy partnerami, stosunek ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym do innych przepisów, w tym w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi, które także mają zastosowanie do wyboru partnera prywatnego. Komentarz tłumaczy zasady współpracy podmiotu publicznego i partnera prywatnego oraz kompleksowo opisuje model współpracy w formule PPP w zakresie umowy o roboty budowlane.

 

Publikacja wchodzi w skład komentarza Prawo budowlane i nieruchomości pod redakcją mec. Dariusza Okolskiego stanowiącego szczegółowe i kompleksowe omówienie zagadnień dotyczących m. in. specyfiki umów o roboty budowlane.

 

Gratulujemy Autorom i zapraszamy do lektury!

 

Więcej: Komentarz BeckOK® do ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym – Legalis

 

czytaj także.

Czy Sąd Najwyższy pozwala na uchylanie się od arbitrażu?

28 marca 2024

Zobacz więcej

Dobre Praktyki NewConnect 2024

9 stycznia 2024

Zobacz więcej

Nasi prawnicy współautorami komentarza Prawo rynku nieruchomości

10 listopada 2023

Zobacz więcej