Publikacje

9 maja 2023

Komentarz BeckOK® do ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym

W systemie informacji prawnej Legalis Wydawnictwo C.H.Beck ukazał się komentarz do ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym autorstwa adw  Witolda Sławińskiego, LL.M., Partnera kierującego praktyką Infrastruktura, Budownictwo i Zamówienia Publiczne, adw. Adriany Gostępskiej, Senior Associate w RKKW oraz r. pr. Jaroslaw Jerzykowski.

 

W opracowaniu omówiono m. in. ogólny charakter i specyfikę umów o roboty budowlane w formule PPP, podział obowiązków pomiędzy partnerami, stosunek ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym do innych przepisów, w tym w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi, które także mają zastosowanie do wyboru partnera prywatnego. Komentarz tłumaczy zasady współpracy podmiotu publicznego i partnera prywatnego oraz kompleksowo opisuje model współpracy w formule PPP w zakresie umowy o roboty budowlane.

 

Publikacja wchodzi w skład komentarza Prawo budowlane i nieruchomości pod redakcją mec. Dariusza Okolskiego stanowiącego szczegółowe i kompleksowe omówienie zagadnień dotyczących m. in. specyfiki umów o roboty budowlane.

 

Gratulujemy Autorom i zapraszamy do lektury!

 

Więcej: Komentarz BeckOK® do ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym – Legalis

 

Mogą Cię zainteresować: