KNF będzie sprawować nadzór nad crowdfundingiem?

26 maja 2021

Ministerstwo Finansów pracuje nad uregulowaniem crowdfundingu. Zgodnie z informacją podaną w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, przyjęcie projektu ustawy o nadzorze nad dostawcami usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych zaplanowano na III kw. 2021 r.

 

Celem projektowanej ustawy jest zapewnienie stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 z dnia 7 października 2020 r., które wprowadzają w Unii Europejskiej jednolite zasady dotyczące finansowania społecznościowego (European Crowdfunding Service Provider, ECSP) oraz implementacja stosownej dyrektywy, zmieniającej dyrektywę w sprawie rynków instrumentów finansowych. Przepisy te będą stosowane od dnia 10 listopada 2021 r.

 

Projektowana ustawa ma wskazać Komisję Nadzoru Finansowego jako organ właściwy do nadzoru nad dostawcami usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych. Wiąże się to z przyznaniem odpowiednich uprawnień nadzorczych. Wykaz prac legislacyjnych i programowych rządu wskazuje na uprawnienia w postaci możliwości zawieszania konkretnych ofert finansowania społecznościowego lub zawieszania prowadzenia działalności przez dostawców oraz do współdziałania z organami wymiaru sprawiedliwości i organami nadzoru z innych państw członkowskich UE.

 

Za nieprzestrzeganie przepisów rozporządzenia lub ustawy przewiduje się wprowadzenie odpowiednich sankcji administracyjnych i karnych, a także odpowiedzialność cywilnoprawną i karną za poprawność i prawdziwość informacji podawanych w dokumentach informacyjnych sporządzanych w związku z ofertą finansowania.

 

Dodatkowo, zgodnie z unijnym rozporządzeniem, z dniem 10 listopada 2023 r., dostawcy usług finansowania społecznościowego, w związku z podwyższeniem progu kwotowego wpływów z tytułu emisji papierów wartościowych, będą mogli pozyskać środki do 5 mln euro bez konieczności sporządzania prospektu. Zmiany będą wymagały nowelizacji ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2021 r. poz. 328) przez wyłączenie stosowania jej przepisów do dostawców usług finansowania społecznościowego.

 

czytaj także.

Czy Sąd Najwyższy pozwala na uchylanie się od arbitrażu?

28 marca 2024

Zobacz więcej

Dobre Praktyki NewConnect 2024

9 stycznia 2024

Zobacz więcej

Nasi prawnicy współautorami komentarza Prawo rynku nieruchomości

10 listopada 2023

Zobacz więcej