Publikacje

1 sierpnia 2022

Kancelaria RKKW. Nadciąga nowa era dla rad nadzorczych w sierpniowym wydaniu miesięcznika Forbes

W sierpniowym wydaniu magazynu Forbes Polska opublikowano artykuł pt. „Nadciąga nowa era dla rad nadzorczych”, stanowiący zapis rozmowy red. Magdaleny Lemańskiej przeprowadzonej z ekspertami Kancelarii RKKW oraz współautorami nadchodzących zmian w Kodeksie Spółek Handlowych – Karolem Maciejem Szymańskim, Partnerem Zarządzającym oraz Radosławem L. Kwaśnickim, Senior Partnerem.

W wywiadzie padło wiele ważnych pytań m.in. o to, dlaczego nowelizacja KSH po tylu latach okazała się potrzebna?

Te zmiany wynikają z trzech kwestii. Pierwsza i najważniejsza jest taka, że KSH został napisany ponad 20 lat temu, a od tego czasu wiele się w biznesie zmieniło. Ówczesna i obecna rzeczywistość gospodarcza to na wielu płaszczyznach dwa różne światy. W międzyczasie np. upowszechniły się grupy kapitałowe, a KSH do tej pory zawierał tylko szczątkową ich regulację. – tłumaczył Radosław L. Kwaśnicki, Koordynator Merytoryczny prac Zespołów Eksperckich Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego.

W trakcie rozmowy omawiano również, co zmieni się w rzeczywistości spółek po zmianach w KSH.

Zarząd ma informować o ważnych rzeczach radę nadzorczą, nawet gdy ta nie zada właściwego pytania. Uzyskawszy niepokojące informacje, rada będzie musiała zareagować, czasem również wyprzedzająco. To skończy w radach nadzorczych erę „zasiadaczy”. – odpowiedział Karol Maciej Szymański, członek Zespołów Eksperckich Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego.

Na skutek nowelizacji Kodeks spółek handlowych w ogóle „odkrywa” grupy spółek. Dzisiaj jeszcze spółki zależne wymykają się poza horyzont dostrzegany przez rady nadzorcze podmiotów dominujących. Ich nadzór kończy się na poziomie spółki, w której funkcjonują. Rada nie ma kompetencji uzyskiwania informacji o poczynaniach poszczególnych spółek zależnych. Nawet gdy wszystkie spółki holdingu mają te same zarządy. Nowelizacja rozszczelnia tamy informacyjne w tym zakresie – dodał Partner Zarządzający.

Jak więc będzie wyglądała nowa era dla rad nadzorczych? Odpowiedź na to i inne najważniejsze pytania dotyczące nadchodzących zmian w KSH znajdziecie Państwo w najnowszym wydaniu miesięcznika Forbes. 

 

Link: RKKW. Nadciąga nowa era dla rad nadzorczych – Biznes – Forbes.pl

Mogą Cię zainteresować: