Publikacje

24 listopada 2018

Goodwill do opodatkowania

W wyroku z dnia 14.11.2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że goodwill, czyli dodatnia wartość firmy, która wchodzi w skład umowy sprzedaży całości przedsiębiorstwa, jako niematerialne aktywo, powinna podlegać opodatkowaniu od czynności cywilnoprawnych (PCC).

Czytaj więcej: http://pankowska.com.pl/goodwill-do-opodatkowania/

Mogą Cię zainteresować: