Publikacje

16 grudnia 2022

Fundacja Rodzinna coraz bliżej

W dniu 14 grudnia 2022 r. Sejm uchwalił Ustawę o fundacji rodzinnej. Instytucja fundacji rodzinnej służyć ma gromadzeniu rodzinnego majątku, co pozwoli firmom rodzinnym na ochronę kapitału w perspektywie dłuższej niż jednego pokolenia. Celem jej wprowadzenia do polskiego porządku prawnego jest chęć kompleksowego wzmocnienia narzędzi prawnych do przeprowadzenia skutecznych procesów sukcesyjnych.

 

Więcej na temat fundacji rodzinnej mogą przeczytać Państwo w naszym poprzednim wpisie. Obecnie ustawę skierowano do Senatu – będziemy na bieżąco informować o przebiegu procesu legislacyjnego.

Mogą Cię zainteresować: