Dłuższe vacactio legis nowelizacji Kodeksu karnego

14 kwietnia 2023

Wejście w życie nowelizacji Kodeksu karnego, wprowadzającego m.in. karę pozbawienia wolności do 30 lat,  a także zaostrzającego kary za przestępstwa menedżerskie przesunięto o kilka miesięcy. Okres vacatio legis zmieniono w ustawie z dnia 26.01.2023 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (dalej jako: „nowelizacja KPC”), podpisanej przez Prezydenta w dniu 2 marca 2023 r.

 

Pierwotnie, w przeważającej mierze, zmiany miały wejść w życie w dniu 14 marca 2023 r. – nowelizacja przewidywała bowiem 3-miesięczne vacatio legis, za wyjątkiem przepisów dotyczących obligatoryjnego przepadku pojazdu mechanicznego lub jego równowartości w przypadku spowodowania przestępstwa w ruchu lądowym.

 

Zgodnie z art. 5 podpisanej przez Prezydenta nowelizacji KPC, termin wejścia w życie zmienionego Kodeksu karnego przewidziano co do zasady na 1 października 2023 r. W zakresie przepisów dotyczących obligatoryjnego przepadku pojazdu mechanicznego lub jego równowartości – zmiany mają wejść w życie dopiero 14 marca 2024 r.  

 

Przypomnijmy, że do głównych założeń nowelizacji Kodeksu Karnego, o której informowaliśmy Państwa na łamach Bloga należą m.in.:

 

  1. nowe typy przestępstw gospodarczych i finansowych, zakładające obostrzenie odpowiedzialności karnej za niektóre przestępstwa przeciwko mieniu, w tym m.in. przywłaszczenie, kradzież czy zniszczenie mienia ruchomego;
  2. ogólne zaostrzenie odpowiedzialności karnej w stosunku do wszystkich przestępstw poprzez wprowadzenie nowego modelu systemu wymierzania kar, w tym m. in. wydłużenie maksymalnego okresu kary pozbawienia wolności do 30 lat czy możliwość orzeczenia kary dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości przedterminowego zwolnienia;
  3. zaostrzenie odpowiedzialności także w przypadku stosowania kar wolnościowych – podwyższono bowiem dolną granicę grzywny oraz kary ograniczenia wolności.

 

***

 

Autorami wpisu są aplikant adwokacki Dominik Pyka, Junior Associate w Kancelarii RKKW i Radosław Jarocki.

czytaj także.

Czy Sąd Najwyższy pozwala na uchylanie się od arbitrażu?

28 marca 2024

Zobacz więcej

Dobre Praktyki NewConnect 2024

9 stycznia 2024

Zobacz więcej

Nasi prawnicy współautorami komentarza Prawo rynku nieruchomości

10 listopada 2023

Zobacz więcej