Alert prawny 7/2022

2 sierpnia 2022

W dniu 6 lipca 2022 r. weszła w życie Ustawa z dnia 23 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o dokumentach publicznych

 

W dniu 9 lipca 2022 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe

 

W dniu 9 lipca 2022 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie rodzajów pism niewymagających opatrzenia podpisem lub pieczęcią przez użytkownika e-Urzędu Skarbowego

 

W dniu 15 lipca 2022 r. weszło w życie Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2022 r. – Regulamin Sądu Najwyższego

 

W dniu 15 lipca 2022 r. weszła w życie Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw

 

W dniu 15 lipca 2022 r. weszło w życie Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin Naczelnego Sądu Administracyjnego

 

W dniu 23 lipca 2022 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 23 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej

 

W dniu 26 lipca 2022 r. weszła w życie Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

 

W dniu 29 lipca 2022 r. weszła w życie Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom

 

W dniu 30 lipca 2022 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

 

 

 

 

 

 

 

 

czytaj także.

Czy Sąd Najwyższy pozwala na uchylanie się od arbitrażu?

28 marca 2024

Zobacz więcej

Dobre Praktyki NewConnect 2024

9 stycznia 2024

Zobacz więcej

Nasi prawnicy współautorami komentarza Prawo rynku nieruchomości

10 listopada 2023

Zobacz więcej