Publikacje

18 sierpnia 2020

Alert prawny 7/2020

W dniu 02.07.2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać memorandum informacyjne

 

W dniu 03.07.2020 r. weszła w życie Ustawa z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych

 

W dniu 07.07.2020 r. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie odbierania przez Komisję Nadzoru Finansowego zgłoszeń naruszeń rozporządzenia 596/2014 oraz rozporządzenia 2017/1129

 

W dniu 30.07.2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie adnotacji w sprawie zbiegu egzekucji oraz dokonywania doręczeń z użyciem środków komunikacji elektronicznej pomiędzy organami egzekucyjnymi oraz pomiędzy organem egzekucyjnym a komornikiem sądowym

 

W dniu 30.07.2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej

 

W dniu 30.07.2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zarządzenia zabezpieczenia

 

W dniu 30.07.2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie przekazywania tytułu wykonawczego i innych dokumentów do organu egzekucyjnego

 

W dniu 30.07.2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych

 

W dniu 30.07.2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie informacji przekazywanych organowi egzekucyjnemu przez dłużnika zajętej wierzytelności

 

W dniu 30.07.2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych

Mogą Cię zainteresować: