Alert prawny 12/2022

4 stycznia 2023

W dniu 06 grudnia 2022 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie upoważnienia organu Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z zakresu informacji o schematach podatkowych

 

W dniu 07 grudnia 2022 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie wykazu holdingów i niektórych innych podmiotów

 

W dniu 09 grudnia 2022 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie wniosku o wydanie interpretacji ogólnej

 

W dniu 09 grudnia 2022 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

 

W dniu 14 grudnia 2022 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu realizacji czynności prokuratora w ramach kontroli nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi

 

W dniu 15 grudnia 2022 r. weszła w życie Ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Kodeks spółek handlowych

 

W dniu 18 grudnia 2022 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie opłat elektronicznych pobieranych w Systemie Poboru Opłaty Elektronicznej KAS oraz przekazywania kar grzywny

 

W dniu 24 grudnia 2022 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie wniosków składanych do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, a także odpisów, wyciągów, zaświadczeń, informacji, dokumentów oraz kopii dokumentów doręczanych wnioskodawcom za pośrednictwem tego systemu

 

W dniu 24 grudnia 2022 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosków o udostępnienie informacji o beneficjentach rzeczywistych oraz udostępniania tych informacji

 

W dniu 27 grudnia 2022 r. weszła w życie Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy – Prawo o prokuraturze

 

W dniu 29 grudnia 2022 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism organów procesowych w postępowaniu karnym

czytaj także.

Czy Sąd Najwyższy pozwala na uchylanie się od arbitrażu?

28 marca 2024

Zobacz więcej

Dobre Praktyki NewConnect 2024

9 stycznia 2024

Zobacz więcej

Nasi prawnicy współautorami komentarza Prawo rynku nieruchomości

10 listopada 2023

Zobacz więcej