Publikacje

5 stycznia 2022

Alert prawny 12/2021

W dniu 8 grudnia 2021 r. weszła w życie Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

 

W dniu 11 grudnia 2021 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie trybu zakładania i udostępniania konta w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowania egzekucyjne i zabezpieczające prowadzone przez komorników

 

W dniu 10 grudnia 2021 r. weszła w życie Ustawa z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw

 

W dniu 16 grudnia 2021 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 listopada 2021 r. w sprawie oceny wniosków w postępowaniu rozstrzygającym

 

W dniu 25 grudnia 2021 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminu do wpłaty przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych podatku należnego od dochodów z niezrealizowanych zysków

 

W dniu 31 grudnia 2021 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji

 

W dniu 31 grudnia 2021 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji i sposobu prowadzenia rejestru zastawów

 

Mogą Cię zainteresować: