Przy kawie o rewolucji w KSH

7.10.2020 r., 9:30 - 12:30, Vitkac, Warszawa

W czasie spotkania chcielibyśmy przedstawić Państwu jak zmieniło się bieżące funkcjonowanie organów spółek kapitałowych w wyniku ostatnich zmian prawa uchwalonych w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2, a także jak można je zoptymalizować pod kątem potrzeb konkretnej organizacji. Chcielibyśmy również omówić aktualnie przygotowywane rewolucyjne zmiany w Kodeksie spółek handlowych, które zmienią zasady działalności grup spółek, warunki i zakres sprawowania nadzoru nad spółkami i całymi holdingami, a także modyfikują dotychczasowe podejście do transakcji M&A. Zastanowimy się wspólnie, jak nowa rzeczywistość wpłynie na Państwa codzienność.

KONIECZNOŚĆ REJESTRACJI OBECNOŚCI - kliknij tutaj aby wypełnić formularz

Tematy Szkoleń

1. O nadchodzących zmianach – rewolucja dla holdingów (Prelegent Radosław Kwaśnicki)

2. Nowe zasady funkcjonowania zarządu i rady nadzorczej w grupie kapitałowej (efektywność i odpowiedzialność) (Prelegent Karol Szymański)

3. Relacje w grupie kapitałowej w świetle „nowego KSH” (Prelegent Agnieszka Nalazek)

4. Zgromadzenia właścicielskie z elementem „zdalnym” (Prelegent Monika Ciechomska)

5. Proponowane zmiany legislacyjne – wyzwania transakcyjne w M&A (Prelegent Krzysztof Wróbel)

Prelegenci

O Fundacji

Celem Fundacji jest promocja polskiej sztuki współczesnej i rodzimych artystów specjalizujących się w dziedzinach malarstwa, rzeźby, fotografii oraz sztuk audiowizualnych w Polsce i poza jej granicami. Poprzez współpracę pomiędzy artystami oraz publicznymi i prywatnymi instytucjami kultury i sztuki lub innymi podmiotami, których celem jest wspieranie rozwoju polskiej sztuki współczesnej. Fundacja będzie zmierzała do popularyzacji twórców i ich prac, a także do zakorzenienia pośród odbiorców krajowych i zagranicznych znajomości polskiego dorobku artystycznego.

Powyższe inicjatywy umożliwią poznanie wkładu wniesionego przez polskich artystów w fundamenty współczesnej warstwy kulturowej Europy.

Sztuka współczesna powinna być świadectwem prawdziwej i różnorodnej natury Rzeczpospolitej Polskiej jako państwa świadomego wielowiekowej tradycji i jednocześnie otwartego, czerpiącego z nowoczesnych trendów.