Świadczymy kompleksową obsługę prawną w sprawach związanych z udzielaniem zamówień, w tym przygotowywaniem dokumentacji przetargowej, jak również ofert. Opracowujemy umowy konsorcjum i umowy partnerstwa publiczno – prywatnego, a także badamy możliwości spełnienia warunków zamówienia. Obsługujemy zarówno podmioty aplikujące o udzielenie zamówienia (uczestników), jak również zamawiających. Poniżej prezentujemy główne pola działalności:

  • sporządzanie i weryfikacja dokumentacji przetargowej, wyboru właściwego trybu udzielenia zamówienia, w tym sporządzanie i opiniowanie SIWZ, projektów umów, doradztwo w zakresie badania i oceny ofert (spełnienia warunków)
  • sporządzanie i weryfikacja dokumentacji aplikacyjnej
  • doradztwo w procesie realizacji przedsięwzięć PPP, m.in. opiniowanie i weryfikacja trybu wyboru partnera, formułowanie kryteriów wyboru, audyty realizowanych przedsięwzięć
  • sporządzanie i opiniowanie umów partnerstwa publiczno-prywatnego
  • zakładanie i doradztwo w założeniu spółek partnerstwa publiczno-prywatnego
  • reprezentacja w postępowaniach odwoławczych i sądowych
  • sporządzanie opinii prawnych z zakresu zamówień publicznych i PPP

Specjaliści z zakresu "Zamówienia Publiczne i PPP"