Doradzamy w zakresie szeroko pojętego prawa własności intelektualnej, w szczególności w zakresie ochrony praw własności przemysłowej (znaki towarowe, patenty, wzory przemysłowe i użytkowe), ochrony praw autorskich, zwalczania nieuczciwej konkurencji, ochrony danych osobowych oraz ochrony dóbr osobistych.

Oferujemy kompleksowe usługi prawne zorientowane na wsparcie Klientów na każdym etapie związanym z ochroną i naruszeniem praw własności intelektualnej, w szczególności w zakresie konstruowania oraz negocjowania umów licencyjnych oraz umów przenoszących prawa własności intelektualnej, czy też dochodzenia roszczeń związanych z ich naruszeniem. Poniżej prezentujemy główne pola działalności:

  • kompleksowe doradztwo i reprezentowanie w postępowaniach dotyczących ochrony i naruszeń praw własności przemysłowej
  • przeprowadzanie badań due diligence patentów i znaków towarowych w transakcjach M&A
  • przygotowanie strategii zgłoszeń w Polsce i innych krajach
  • doradztwo w postępowaniach w zakresie wprowadzającego w błąd oznaczenia produktów, naśladownictwa produktów, niedozwolonej reklamy, pasożytniczego wykorzystania renomy, przejmowania Klientów oraz pracowników, a także naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa
  • przygotowywanie i negocjowanie umów licencyjnych, umów przenoszących majątkowe prawa autorskie, umów o rozpowszechnianie wizerunku oraz umów sponsorskich
  • doradztwo i reprezentowanie w postępowaniach dotyczących naruszenia praw autorskich
  • kompleksowe doradztwo oraz reprezentowanie w postępowaniach dotyczących naruszenia dóbr osobistych
  • doradztwo przy opracowywaniu oraz wdrażaniu standardów bezpieczeństwa danych osobowych