W ramach doradztwa na gruncie – znacząco zmienionego od 2016 r. - prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, świadczymy kompleksowe usługi na rzecz dłużników oraz wierzycieli w ramach postępowań upadłościowych oraz restrukturyzacyjnych.

Świadczymy również usługi doradztwa w zakresie prowadzenia pozasądowej restrukturyzacji zadłużenia przedsiębiorstw oraz osób fizycznych. Poniżej prezentujemy główne pola działalności:

  • doradztwo prawne w zakresie prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego, jak również pozasądowej restrukturyzacji zadłużenia, na rzecz dłużników oraz wierzycieli, w tym banków
  • przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości
  • przygotowanie wniosków o zatwierdzenie układu, otwarcie postępowania układowego (zwykłego jak i przyśpieszonego) ewentualnie postępowania sanacyjnego
  • reprezentacja dłużników (upadłych) oraz wierzycieli w postępowaniach upadłościowych oraz restrukturyzacyjnych
  • wsparcie Klientów w zakresie przygotowania, negocjacji, zatwierdzenia i realizacji układu z wierzycielami, jak również przy opracowywaniu planu restrukturyzacyjnego (planu działań sanacyjnych)
  • wsparcie Klientów przy negocjacjach warunków umów związanych z pozyskaniem finansowania, w tym w szczególności umów kredytowych

Specjaliści z zakresu "Upadłość i Restrukturyzacja"