W ramach doradztwa związanego z prawem umów (kontraktów) oferujemy kompleksowe usługi prawne w zakresie wsparcia Klientów w procesie negocjacji warunków biznesowych kontraktu, przygotowania umowy oraz zabezpieczenia jej wykonania, także na drodze postępowania sądowego. Poniżej prezentujemy główne pola działalności:

  • doradztwo prawne w zakresie kontraktów z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, gospodarczego i handlowego
  • przygotowywanie i negocjowanie umów z zakresu prawa bankowego i finansowego, w tym umów kredytowych oraz dokumentów zabezpieczeń (umowy powiernicze, umowy zastawu, ustanawianie hipotek, poddanie się egzekucji, gwarancje bankowe i korporacyjne etc.)
  • kompleksowe usługi prawne w zakresie przygotowania transakcji, negocjacji warunków biznesowych kontraktu, przygotowania projektu umowy oraz zabezpieczenia jej wykonania
  • weryfikacja należytej realizacji zobowiązań kontraktowych

Specjaliści z zakresu "Umowy (Kontrakty)"