Oprócz zapewniania szerokiego wachlarza wsparcia prawnego naszym Klientom biznesowym, wychodzimy naprzeciw także wyzwaniom w zakresie spraw życia codziennego. Nasi Klienci oraz członkowie ich rodzin mogą liczyć z naszej strony na kompleksowe doradztwo prawne także w obszarze prawa prywatnego i rodzinnego, w tym na płaszczyźnie wyzwań związanych z biznesową sukcesją. Poniżej prezentujemy główne pola działalności:

  • usługi kompleksowego doradztwa prawnego w zakresie prawa spadkowego – m.in. w zakresie sporządzania testamentów oraz spadkobrania, a także opracowywania planów przekazywania aktywów, w tym biznesu, kolejnemu pokoleniu
  • usługi doradztwa prawnego w zakresie prawa rodzinnego, w tym w zakresie postępowań rozwodowych i separacyjnych oraz w zakresie tworzenia i opiniowania umów majątkowych małżeńskich, a także podziałów majątków wspólnych małżonków
  • wsparcie w relacjach z instytucjami finansowymi oraz organami administracji publicznej, w tym m.in. urzędami skarbowymi oraz doradztwo podatkowe
  • usługi doradztwa prawnego w zakresie – szeroko rozumianego – prawa cywilnego, w tym ochrona dóbr osobistych

Specjaliści z zakresu "Sprawy osobiste. Sukcesja w Biznesie"