Jako wiodąca Kancelaria na tej płaszczyźnie, oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie sporów korporacyjnych: zarówno po stronie spółek, jak i akcjonariuszy (większościowych i mniejszościowych). Doradzamy w obronie przed wrogimi przejęciami oraz szantażem korporacyjnym. Mamy rozległe doświadczenie m. in. w zaskarżaniu oraz obronie uchwał, prowadzeniu postępowań rejestrowych oraz przed organami administracji a także sporach związanych z odpowiedzialnością członków organów spółek. Poniżej prezentujemy główne pola działalności:

  • opracowywanie kompleksowej strategii prowadzenia sporów korporacyjnych
  • doradztwo w zakresie wrogich przejęć spółek i obrony przed nimi
  • ochrona przed szantażem korporacyjnym
  • prowadzenie postępowań sądowych, w tym rejestrowych, dotyczących zaskarżenia i obrony uchwał organów spółek, ustalenia składu personalnego zarządów/rad nadzorczych oraz uprawnień korporacyjnych (w zakresie m.in. prawa głosu)
  • prowadzenie postępowań związanych ze sporami korporacyjnymi przed Przewodniczącym Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdą Papierów Wartościowych oraz Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych
  • prowadzenie sporów związanych z wycofaniem akcji spółki z publicznego obrotu (delisting) oraz przymusowego wykupu (squezee out) oraz przymusowego odkupu (reverse squezee out)
  • udział w negocjacjach oraz doradztwo w zakresie zawarcia ugody kończącej spór

Specjaliści z zakresu "Spory Korporacyjne"