Świadczymy usługi doradztwa prawnego w zakresie prawa rynku kapitałowego m.in. na płaszczyźnie obowiązków informacyjnych oraz notyfikacyjnych (także w zakresie wezwań) spółek publicznych i ich akcjonariuszy. Wspieramy proces dopuszczania akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych. Reprezentujemy interesy naszych Klientów przed Komisją Nadzoru Finansowego, Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych oraz Giełdą Papierów Wartościowych. Poniżej prezentujemy główne pola działalności:

  • bieżąca obsługa prawna spółek publicznych, w tym w szczególności w zakresie komunikacji z inwestorami i rynkiem oraz wywiązywania się przez spółki publiczne i ich akcjonariuszy z realizacji obowiązków informacyjnych
  • doradztwo prawne w zakresie wprowadzania akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych (w tym przygotowywanie prospektu lub memorandum informacyjnego), a także wycofania ich z rynku publicznego (delisting)
  • doradztwo w zakresie przygotowania i realizacji operacji podziału oraz scalenia akcji
  • doradztwo w zakresie wrogich oraz przyjaznych przejęć (w tym również reverse takeover), w tym obrona przed przejęciami
  • kompleksowe doradztwo prawne przy przeprowadzaniu emisji obligacji
  • wsparcie programów buy–back, w tym z przeznaczeniem na programy motywacyjne z wykorzystaniem (m.in. opcji, warrantów subskrypcyjnych, obligacji)
  • reprezentowanie emitentów przed Komisją Nadzoru Finansowego, Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych oraz Giełdą Papierów Wartościowych

Specjaliści z zakresu "Rynek Kapitałowy"