Świadczymy kompleksowe usługi doradcze w zakresie funkcjonowania spółek handlowych. Oferujemy także wsparcie prawne przy ich restrukturyzacji oraz w zakresie umów wspólników/akcjonariuszy. Doradzamy przy opracowywaniu tzw. umów holdingowych oraz umów o współpracy dla grup kapitałowych. Poniżej prezentujemy główne pola działalności:

  • zakładanie spółek, w tym prawa obcego
  • bieżące doradztwo prawne oraz przygotowywanie dokumentacji korporacyjnej
  • sporządzanie projektów i udział w negocjacjach umów wspólników / akcjonariuszy
  • kompleksowe doradztwo prawne przy przeprowadzaniu emisji obligacji
  • doradztwo, opracowywanie oraz wdrażanie umów holdingowych dla grup kapitałowych
  • restrukturyzacja spółek, w tym tzw. squezee out oraz reverse squezee out
  • doradztwo w zakresie sposobu wynagradzania członków zarządów oraz kadry kierowniczej spółek (w szczególności programów motywacyjnych – opcji menadżerskich), w tym objętych tzw. ustawą kominową lub tzw. ustawą antykorupcyjną
  • doradztwo w zakresie ubezpieczeń D&O (Directors & Officers) oraz POSI (Public Offering of Securities Insurance), w tym udział w negocjacjach warunków umowy ubezpieczenia
  • kompleksowa obsługa sporów korporacyjnych

Specjaliści z zakresu "Prawo Spółek"