Oferujemy wsparcie prawne zarówno w prowadzeniu sporów sądowych z zakresu prawa pracy, sporów zbiorowych, jak i przy negocjacjach oraz konstruowaniu umów o pracę, kontraktów menedżerskich, układów zbiorowych pracy, umów zlecenia czy agencji. Poniżej prezentujemy główne pola działalności:

  • doradztwo w zakresie opracowania, wdrażanie, zawierania lub wypowiadania umów o pracę oraz umów o charakterze cywilnoprawnym (zlecenie, dzieło, agencja)
  • kompleksowe doradztwo w zakresie kształtowania stosunku pracy kadry kierowniczej, w szczególności wsparcie w negocjacjach i przygotowaniu kontraktów menadżerskich, włączając w to doradztwo w zakresie zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kadry kierowniczej (polisy Directors & Officers – D&O)
  • doradztwo w toku procesów fuzji i przejęcia pracodawców, w tym restrukturyzacji i przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę
  • kompleksowe doradztwo w zakresie zbiorowego prawa pracy, w tym w relacjach ze związkami zawodowymi
  • reprezentacja Klientów w sporach sądowych z zakresu prawa pracy

Specjaliści z zakresu "Prawo Pracy"