Świadczymy pomoc w zakresie szeroko rozumianego prawa karnego gospodarczego (white-collar crime), w tym spraw dotyczących obrotu finansowego oraz odpowiedzialności karnej członków organów spółek. Zapewniamy ocenę ryzyka podejmowanego przedsięwzięcia gospodarczego z perspektywy prawnokarnej.

Oferujemy kompleksowe wsparcie prawne na wszystkich etapach postępowań karnych oraz karno–skarbowych przed sądami oraz organami postępowania przygotowawczego. Poniżej prezentujemy główne pola działalności:

  • doradztwo oraz obsługa prawna w zakresie szeroko rozumianego prawa karnego oraz karnego wykonawczego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa karnego gospodarczego (white collar crime), w tym spraw dotyczących obrotu finansowego oraz odpowiedzialności karnej członków organów spółek kapitałowych
  • doradztwo prawne przy analizie możliwości wykorzystania przez inne podmioty regulacji prawa karnego w walce konkurencyjnej
  • obrona i reprezentacja Klientów na wszystkich etapach postępowań karnych oraz karno–skarbowych przed sądami oraz organami postępowania przygotowawczego (także w charakterze pełnomocnika oskarżyciela prywatnego, posiłkowego)
  • doradztwo w zakresie oceny ryzyka podejmowanego przedsięwzięcia gospodarczego z perspektywy prawnokarnej

Specjaliści z zakresu "Prawo Karne ("white collar crime")"