Świadczymy usługi w zakresie kompleksowego doradztwa podatkowego na rzecz przedsiębiorców krajowych i zagranicznych. Nasze usługi doradcze obejmują w szczególności planowanie i optymalizację podatkową transakcji, restrukturyzacji oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Reprezentujemy naszych Klientów w każdym stadium postępowań kontrolno-podatkowych oraz sądowo-administracyjnych. Poniżej prezentujemy główne pola działalności:

  • bieżące doradztwo podatkowe (m.in. analiza podatkowych aspektów umów oraz ocena korzyści i ryzyk związanych z planowaną transakcją, opracowywanie wniosków o indywidualne interpretacje prawa podatkowego, przygotowywanie deklaracji podatkowych)
  • kompleksowe wsparcie przy tworzeniu bezpiecznych i korzystnych podatkowo struktur dla funkcjonowania inwestycji
  • opracowywanie efektywnych podatkowo planów restrukturyzacji i struktury zbycia majątku oraz doradztwo w zakresie optymalnego sposobu akwizycji aktywów
  • planowanie i wdrażanie struktur pozwalających na optymalizację w zakresie dystrybucji zysków, również z uwzględnieniem aspektów międzynarodowych
  • przeglądy podatkowe rozliczeń i zasad rozliczania zobowiązań podatkowych (tax compliance)
  • prowadzenie audytów podatkowych (tax due diligence) przed transakcjami M&A
  • reprezentowanie Klientów przed organami podatkowymi (np. w toku kontroli podatkowej lub skarbowej) oraz w sprawach prowadzonych przed sądami administracyjnymi