Świadczymy pomoc prawną w zakresie transakcji na rynku nieruchomości, w szczególności takich jak nabycie pojedynczych oraz całych portfeli nieruchomości, inwestycje mieszkaniowe/biurowe (nabywanie gruntów, proces inwestycyjny, komercjalizacja), negocjowanie umów najmu (biura, magazyny, itp.).

Zajmujemy się również sprawami związanymi z prawnymi aspektami urbanistyki i zagospodarowania przestrzennego oraz postępowaniami administracyjnymi związanymi z procesem inwestycyjnym. Przeprowadzamy także badania due diligence oraz sporządzamy opinie prawne dla celów zarówno nabywania, jak i finansowania nieruchomości. Poniżej prezentujemy główne pola działalności:

  • obsługa prawna transakcji na rynku nieruchomości, w szczególności akwizycji pojedynczych oraz portfeli nieruchomości, wynajmu powierzchni biurowych, magazynowych
  • regulacja stanu prawnego nieruchomości (roszczenia reprywatyzacyjne, postępowania sądowe dotyczące zasiedzenia, zniesienia współwłasności nieruchomości)
  • prawne aspekty urbanistyki i zagospodarowania przestrzennego, w tym pomoc w procesie uzyskiwania pozwoleń i decyzji administracyjnych (zmiana przeznaczenia, warunki zabudowy oraz pozwolenie na budowę)
  • badania due diligence (audyty prawne) nieruchomości (na zlecenie inwestora, bądź sprzedawcy)
  • opinie prawne dla celów zarówno nabywania, jak i finansowania nieruchomości mające na celu zabezpieczenie inwestycji lub finansowania
  • wsparcie prawne finansowania nieruchomości (negocjacje umów pożyczek, kredytów i gwarancji)

Specjaliści z zakresu "Nieruchomości i Inwestycje"