Świadczymy usługi doradcze w transakcjach fuzji i przejęć (M&A), także w przypadku akwizycji zagranicznych. Obsługujemy zarówno prywatnych inwestorów, fundusze inwestycyjne oraz grupy kapitałowe, zarówno na płaszczyźnie transakcji giełdowych, jak i inwestycji typu Private Equity.

Oferujemy wsparcie prawne transakcji zarówno z perspektywy sprzedawcy (m.in. począwszy od przedtransakcyjnego przygotowania spółki lub aktywów do zbycia), jak i kupującego (m.in. przy badaniu przedmiotu transakcji - due diligence). Doradzamy w zakresie przygotowania i negocjacji umów nabycia praw udziałowych lub aktywów (SPA), uzyskania stosownych zgód korporacyjnych i publicznoprawnych, aż do zamknięcia transakcji. Poniżej prezentujemy główne pola działalności:

  • doradztwo przy wyborze modelu transakcji (ze szczególnym uwzględnieniem aspektów podatkowych)
  • doradztwo przy pozyskiwaniu finansowania transakcji
  • analizy due diligence spółek i przedsiębiorstw
  • przygotowywanie listów intencyjnych, ofert przejęcia oraz umów inwestycyjnych
  • sporządzanie projektów i udział w negocjacjach umów sprzedaży udziałów, akcji oraz przedsiębiorstw lub zorganizowanych części przedsiębiorstw (SPA)
  • doradztwo prawne w transakcjach wykupów lewarowanych (LBO) oraz wykupów menedżerskich (MBO, MBI)
  • doradztwo prawne w procesach prywatyzacyjnych
  • przeprowadzanie restrukturyzacji grup kapitałowych, w tym fuzji, przekształceń i podziałów spółek
  • uzyskiwanie zgód organów antymonopolowych na dokonanie koncentracji oraz innych zgód lub zezwoleń publicznoprawnych

Specjaliści z zakresu "Fuzje i Przejęcia (M&A)"