Doradzamy przy wyborze optymalnych form finansowania projektów inwestycyjnych (project finance) oraz przy skomplikowanych transakcjach finansowych, w tym finansowaniu fuzji i przejęć (acquisition finance), wykupów menedżerskich (MBO - Management Buy Out) oraz lewarowych (LBO - Leveraged Buy Out). Doradzamy przy umowach kredytowych, pożyczkowych oraz pozyskiwaniu finansowania z emisji obligacji (w tym zamiennych, partycypacyjnych i przychodowych).

Zajmujemy się pozyskiwaniem kapitału od państwowych instytucji wspierających rozwój polskiej gospodarki, w tym Banku Gospodarstwa Krajowego, Krajowego Funduszu Kapitałowego oraz Polskich Inwestycji Rozwojowych. Świadczymy kompleksowe doradztwo w zakresie instrumentów pochodnych oraz istniejących wymogów regulacyjnych (MiFID, EMIR). Poniżej prezentujemy główne pola działalności:  

  • negocjowanie wstępnych warunków finansowania (termsheets), w tym finansowania typu PE/VC (private equity/venture capital)
  • przygotowanie dokumentacji finansowania inwestycji typu PE/VC (w tym tzw. start-upów)
  • negocjowanie umów kredytowych (w tym konsorcjalnych w standardzie LMA), refinansowania zadłużenia, pożyczek mezzanine oraz instrumentów pochodnych (w tym w standardzie ISDA)
  • obsługa klientów indywidualnych (doradztwo w zakresie consumer finance oraz private banking)
  • negocjowanie umów zabezpieczeń i innych dokumentów towarzyszących zobowiązaniom finansowym (umów podporządkowania, restrukturyzacyjnych, powierniczych oraz escrow)
  • sporządzanie ekspertyz oraz opinii prawnych z zakresu regulacji bankowo-finansowych
  • strukturyzowanie transakcji finansowania oraz restrukturyzacji istniejących długów
  • sporządzanie analiz skuteczności zawarcia umów finansowania, dokumentów zabezpieczeń oraz opinii potwierdzających spełnienie warunków udzielonego finansowania
  • reprezentowanie klientów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi oraz instytucji finansowych przeciwko ich dłużnikom

Specjaliści z zakresu "Bankowość i Finanse"