Nova Ars Poloniae

Promujemy polską
sztukę współczesną

Celem Fundacji jest promocja polskiej sztuki współczesnej i rodzimych artystów specjalizujących się w dziedzinach malarstwa, rzeźby, fotografii oraz sztuk audiowizualnych w Polsce i poza jej granicami.

Jarosław Jaśnikowski
Dwóch wędrowców

Nova Ars Poloniae

Poprzez współpracę pomiędzy artystami oraz publicznymi i prywatnymi instytucjami kultury i sztuki lub innymi podmiotami, których celem jest wspieranie rozwoju polskiej sztuki współczesnej, Fundacja będzie zmierzała do popularyzacji twórców i ich prac, a także do zakorzenienia pośród odbiorców krajowych i zagranicznych znajomości polskiego dorobku artystycznego.

Powyższe inicjatywy umożliwią poznanie wkładu wniesionego przez polskich artystów w fundamenty współczesnej warstwy kulturowej Europy. Sztuka współczesna powinna być świadectwem prawdziwej i różnorodnej natury Rzeczypospolitej Polskiej jako państwa świadomego wielowiekowej tradycji i jednocześnie otwartego, czerpiącego z nowoczesnych trendów.​

Aktualności

NOVA ARS POLONIAE W POLSKIM RADIU 24

O działalności Fundacji w audycji „Społeczeństwo obywatelskie: Reaktywacja” Polskiego Radia 24 mówili dr Radosław Kwaśnicki oraz Katarzyna Bator.

Zobacz więcej

AUDYCJA NA TEMAT TWÓRCZOŚCI ZDZISŁAWA BEKSIŃSKIEGO

W Polskim Radiu 24 odbyła w dniu 31 stycznia rozmowa o społeczeństwie obywatelskim w kraju i poza jego granicami skupionym wokół twórczości wybitnego artysty, jakim był Zdzisław Beksiński – architekt, malarz i grafik.

Zobacz więcej

WYSTAWA NOVA ARS POLONIAE

Zapraszamy na wystawę Nova Ars Poloniae, podczas której zaprezentujemy ponad 200 dzieł blisko 70 współczesnych artystów realizmu magicznego oraz surrealizmu w obszarze malarstwa i rzeźby. Wystawa ma za zadanie pokazać, że współczesna sztuka polska, rozwijająca się w wielu kierunkach, od abstrakcji do figuracji, jest bogata i wielopłaszczyznowa.

Zobacz więcej

FUNDACJA NOVA ARS POLONIAE PARTNEREM WYSTAWY „BEKSIŃSKI W WARSZAWIE”

Zapraszamy na wystawę Beksiński w Warszawie, której Fundacja jest Partnerem. Termin: 26 czerwca – 5 września 2021 Miejsce: Centrum Praskie Koneser w Warszawie Więcej informacji na stronie www.beksinskiwwarszawie.pl

Zobacz więcej