• specjalizuje się w transakcjach fuzji i przejęć (M&A), w tym w ich finansowaniu

  • zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi prawa cywilnego, handlowego w tym kwestiami prawa spółek oraz kwestiami korporacyjnymi;

  • posiada szerokie doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi podmiotów gospodarczych;

  • absolwentka studiów podyplomowych Akademia Spółek Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

  • posługuje się biegle językiem angielskim

Specjalizacja w zakresie