• doradza klientom z zakresu prawa procesowego oraz prawa własności intelektualnej
  • specjalizuje się w rozwiązywaniu sporów sądowych ze szczególnym uwzględnieniem procesów gospodarczych z zakresu nieuczciwej konkurencji oraz dóbr osobistych
  • posiada doświadczenie w reprezentowaniu klientów w sprawach z zakresu prawa karnego gospodarczego (tzw. „white collar crimes”)
  • z zaangażowaniem przygotowuje strategie działań, podejmowanych w celu ochrony praw klienta z sukcesem realizując zaproponowane rozwiązania,
  • autorka wielu publikacji z zakresu prawa gospodarczego oraz własności intelektualnej
  • biegle posługuje się językiem angielskim

Specjalizacja w zakresie