• specjalizuje się w prawie handlowym, w szczególności prawie spółek i prawie nieruchomości oraz fuzjach i przejęciach M&A

  • prowadzi również sprawy z zakresu zamówień publicznych, podatków oraz finansowania inwestycji

  • autor publikacji z zakresu prawa handlowego, współautor pozycji „Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach z zakresu prawa spółek handlowych 2006 – 2009”

  • wykładowca na seminariach i konferencjach poświęconych prawu handlowemu, jak również wykładowca na kursach dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa

  • uczestnik prac legislacyjnych i strategicznych związanych z rozwojem prawa spółek

  • biegle posługuje się językiem angielskim i niemieckim

  • spis publikacji

Specjalizacja w zakresie