• posiada rozległe doświadczenie w kompleksowej obsłudze spółek, w tym w zakresie prowadzenia zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń, negocjowania złożonych kontraktów handlowych oraz opracowywania umów holdingowych

  • doradzał w złożonych sporach korporacyjnych, w tym dotyczących spółek publicznych i niepublicznych oraz w licznych sporach cywilnych, w tym związanych z własnością intelektualną, inwestycjami budowlanymi oraz prawem energetycznym

  • doradzał przy transakcjach M&A oraz transakcjach związanych z obrotem nieruchomościami

  • autor szeregu publikacji z zakresu prawa handlowego i procesowego, w tym współautor pozycji książkowych „Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach z zakresu prawa spółek handlowych 2006 – 2009”, „Prawo spółek handlowych. Orzecznictwo 2009-2010” i „Prawo spółek handlowych. Orzecznictwo 2011-2012”

  • wykładowca na krajowych i międzynarodowych konferencjach i seminariach dotyczących prawa gospodarczego, w szczególności zaś poświęconych prawu spółek i rozwiązywaniu sporów prawnych

  • wykładowca na zajęciach dla aplikantów radcowskich w Warszawie

  • Arbiter Sądu Polubownego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie

  • członek rad nadzorczych spółek publicznych

  • biegle posługuje się językiem angielskim i niemieckim

  • spis publikacji

 

 

 

Specjalizacja w zakresie