Od początku istnienia Kancelaria RKKW podejmuje działania pro publico bono udzielając np. bezpłatnego doradztwa osobom potrzebującym - wspieramy w szczególności Fundację Między Niebem a Ziemią oraz Fundację Spełnionych Marzeń.

Kancelaria RKKW uczestniczy w różnym charakterze w organizowanych przez organizacje pozarządowe imprezach oraz – zgodnie z ideą CSR – opiera zarządzanie Kancelarii na świadomym i zrównoważonym działaniu uwzględniającym potrzeby i wymagania szeroko pojętych interesów społecznych czy grup interesariuszy.

Kancelaria RKKW wraz ze swoim zespołem w roku 2015 oraz 2016 wspierała świąteczny ogólnopolski projekt "Szlachetna Paczka".

Kancelaria RKKW wspiera inwestorów będąc zaangażowanym Partnerem Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.

 

FUNDACJA MIĘDZY NIEBEM A ZIEMIĄ

ul. Kleczkowska 43
50-227 Wrocław

Email: fundacja@miedzyniebemaziemia.pl
Strona internetowa: www.miedzyniebemaziemia.pl

Zobacz podziękowania:

 

FUNDACJA SPEŁNIONYCH MARZEŃ

ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa

Telefon/Fax: 22 658 00 53
Strona internetowa: www.spelnionemarzenia.waw.pl

 

SZLACHETNA PACZKA

SZLACHETNA PACZKA jest projektem pomocy bezpośredniej, w którym darczyńcy przygotowują paczki dla rodzin w potrzebie. Adresy tych rodzin są pozyskiwane przez wolontariuszy, którzy działają lokalnie. W roku 2016 SZLACHETNA PACZKA była organizowana szesnasty raz. Pierwsza edycja odbyła się w 2000 roku, kiedy grupa studentów duszpasterstwa akademickiego prowadzonego przez ks. Jacka Stryczka (dziś prezesa Stowarzyszenia WIOSNA) obdarowała 30 ubogich rodzin.

Dzisiaj projekt SZLACHETNEJ PACZKI ma charakter ogólnopolski i jak żadna inna akcja charytatywna w Polsce łączy działania setek tysięcy osób.

Adres Stowarzyszenia WIOSNA
ul. Berka Joselewicza 21
31-031 Kraków

Telefon: +48 12 421 28 54

E-mail: biuro@wiosna.org.pl

 

STOWARZYSZENIE INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH (SII)

SII jest największą organizacją zrzeszającą inwestorów giełdowych w Polsce, działa od 1999 roku i należy do europejskich organizacji inwestorskich Euroshareholders, EuroFinuse oraz Światowej Federacji Inwestorów WFIC. Stowarzyszenie zrzesza obecnie ponad 8 000 członków.

Działalność Stowarzyszenia koncentruje się na wszechstronnym wsparciu inwestorów i opiera się na trzech głównych filarach:

  • Edukacja i analizy - konferencje i szkolenia (w tym największe w kraju WallStreet i Profesjonalny Inwestor), wydawnictwa (np. kwartalnik „Akcjonariusz”, Biuletyn NewConnect), analizy giełdowe (m.in. Portfel SII, ATrakcyjne Spółki, Raporty IPO, Indeks Nastroju Inwestorów, Ciekawe Spółki);
  • Ochrona praw - wsparcie prawne, ochrona interesów i reprezentacja inwestorów oraz wpływ na proces ustawodawczy;
  • Zniżki - na produkty i usługi przydatne inwestorom, oferowane przez partnerów Stowarzyszenia.
    10% zniżki dla Członków SII na wszystkie usługi Kancelarii RKKW

Biuro Zarządu Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
ul. Długopolska 22
50-560 Wrocław

Telefon: 71 332 95 60
Telefon/Fax: 71 332 95 61

Strona internetowa: www.sii.org.pl

Facebook: www.facebook.com/inwestorzy
Twitter: www.twitter.com/inwestorzy

Adresy poczty elektronicznej: