NewConnect to alternatywny system obrotu prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Głównym celem utworzenia NewConnect było stworzenie platformy obrotu, za pośrednictwem której małe i średnie przedsiębiorstwa mogłyby zabiegać o pozyskanie finansowania pozwalającego na dokonanie inwestycji zapewniających im dalszy oraz bardziej dynamiczny rozwój. Rynek NewConnect to dla emitentów nierzadko etap pośredni pozwalający zgromadzić konieczne doświadczenie oraz wypracować rozpoznawalność, na bazie których debiut na rynku regulowanym odbywa się znacznie bardziej efektywnie.

Przepisy regulujące funkcjonowanie NewConnect cechują się znacznym uproszczeniem w stosunku do ich odpowiedników normujących zasady obrotu dokonywanego w ramach rynku regulowanego. W uwagi na powyższe wprowadzenie instrumentów finansowych do alternatywnego systemu obrotu wiąże się z koniecznością przeprowadzenia uproszczonej oraz znacznie mniej kosztowej procedury, niż zabieganie o debiut na rynku regulowanym. Ponadto obowiązujące w ramach NewConnect zasady organizacyjne są istotnie mniej rygorystyczne, dlatego uczestniczenie emitentów w tym systemie obrotu nie powoduje po ich stronie potrzeby ponoszenia tak wyraźnych ciężarów organizacyjnych.