Kancelaria RKKW posiada status podmiotu wpisanego na listę Autoryzowanych Doradców Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect i Catalyst.

Naszym głównym celem jest wsparcie Klienta w zdobyciu finansowania niezbędnego do rozwoju prowadzonej działalności gospodarczej. Aktywnie doradzamy przy określaniu potrzeb kapitałowych i identyfikacji optymalnej możliwości pozyskiwania finansowania na rynku kapitałowym.

W ramach departamentu doradzają Certyfikowani Doradcy Alternatywnego Systemu Obrotu:

W zakresie usług corporate finance prace departamentu wspiera aktywnie prof. dr hab. Oskar Kowalewski.

Rolą Autoryzowanego Doradcy w ramach rynku NewConnect i Catalyst jest przede wszystkim podejmowanie działań mających na celu przygotowanie emitenta do prowadzonej przez niego oferty papierów wartościowych oraz funkcjonowania na rynku kapitałowym. Po wprowadzeniu instrumentów finansowych do obrotu na NewConnect lub Catalyst, zadaniem Autoryzowanego Doradcy jest głównie wspieranie emitenta w zakresie realizacji obowiązków informacyjnych oraz bieżące doradztwo odnośnie funkcjonowania instrumentów finansowych na rynku kapitałowym.

Jako Autoryzowany Doradca oferujemy Państwu następujące usługi:

 • wycenę wartości spółki oraz projektu
 • przygotowanie analiz finansowych, w tym programów optymalizacyjnych oraz biznesplanów
 • analizę dotyczącą optymalnego źródła finansowania
 • obsługę prawną procesu przekształcenia spółki w spółkę akcyjną lub spółkę komandytowo-akcyjną
 • przygotowanie dokumentacji spółki akcyjnej lub spółki komandytowo-akcyjnej, z uwzględnieniem statusu spółki publicznej oraz ochrony praw dotychczasowych akcjonariuszy
 • przeprowadzenie badania due diligence spółki
 • identyfikacja najdogodniejszej struktury transakcji
 • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania zewnętrznego finansowania
 • obsługa prawna procesu wprowadzenia akcji na NewConnect / obligacji na Catalyst
 • przeprowadzenie szkoleń wewnętrznych w zakresie regulacji obowiązujących na NewConnect, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków informacyjnych oraz planowanych zmian w ww. zakresie
 • bieżące doradztwo w zakresie funkcjonowania spółki w alternatywnym systemie obrotu NewConnect i wypełniania obowiązków informacyjnych po pierwszym dniu notowania akcji.