03 Maj 2017

Zarządzanie informacjami chronionymi w ramach struktury Grupy Kapitałowej (20-21.6.2017 r.)

Karol Szymański

Zachęcamy do wzięcia udziału w szkoleniu "Zarządzanie informacjami chronionymi w ramach struktury Grupy Kapitałowej" organizowanym przez MMC Polska.

Głowne zagadnienia, które zostaną poruszone:

Wpływ unijnego Rozporządzenia o Ochronie danych Osobowych (RODO) na formy zabezpieczeń informacji oraz zasady ich przepływu;

Tworzenie kanałów oraz zasad komunikacji wewnątrz spółki pod reżimem RODO i MAD;

Standardy przekazywania informacji na linii spółka córka – spółka matka oraz pomiędzy innymi spółkami w strukturze Grupy Kapitałowej;

Zarządzanie konfliktem interesów w obszarze bezpieczeństwa danych w relacji między spółkami w Grupie Kapitałowej;

Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji – wyzwania cloud computingu i Big Data;

Wymiana informacji w ramach Grupy Kapitałowej, a współpraca z podmiotami trzecimi.

 

Jednym z prelegentów będzie Karol Szymański z Kancelarii RKKW.

 

Czytaj więcej: Zarządzanie informacjami chronionymi w ramach struktury Grupy Kapitałowej (20-21.06.2017 r.)