Aktualności

/ Aktualności

16 czerwca 2023

XVII edycja Forum Cen Transferowych

Prelekcję podczas XVII edycji Forum Cen Transferowych dotyczącą reformy Kodeksu Spółek Handlowych z 2022 r. na zaproszenie organizatorów wygłosił Karol Maciej Szymański – Partner Zarządzający RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy.

 

Forum Cen Transferowych jest zespołem opiniodawczo-doradczym przy Ministrze Finansów. Tematyką XVII posiedzenia było głównie zaprezentowanie i przedyskutowanie efektów prac niektórych grup roboczych działających przy Forum, dotyczących transakcji finansowych, analizy porównawczej w zakresie transakcji finansowych, Kodeksu Spółek Handlowych, definicji ogólnych, w tym transakcji kontrolowanej oraz trudnych do wyceny wartości niematerialnych.

 

Wystąpienie Partnera Zarządzającego służyło przybliżeniu uczestnikom Forum aspektów prywatnoprawnych związanych z transakcjami dokonywanymi w ramach grupy kapitałowej, z uwzględnieniem zmian dokonanych na płaszczyźnie Kodeksu Spółek Handlowych mocą nowelizacji obowiązującej od dnia 13.10.2022 r.

Mogą Cię zainteresować: