XVII edycja Forum Cen Transferowych

16 czerwca 2023
Karol Maciej Szymański

Prelekcję podczas XVII edycji Forum Cen Transferowych dotyczącą reformy Kodeksu Spółek Handlowych z 2022 r. na zaproszenie organizatorów wygłosił Karol Maciej Szymański – Partner Zarządzający RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy.

 

Forum Cen Transferowych jest zespołem opiniodawczo-doradczym przy Ministrze Finansów. Tematyką XVII posiedzenia było głównie zaprezentowanie i przedyskutowanie efektów prac niektórych grup roboczych działających przy Forum, dotyczących transakcji finansowych, analizy porównawczej w zakresie transakcji finansowych, Kodeksu Spółek Handlowych, definicji ogólnych, w tym transakcji kontrolowanej oraz trudnych do wyceny wartości niematerialnych.

 

Wystąpienie Partnera Zarządzającego służyło przybliżeniu uczestnikom Forum aspektów prywatnoprawnych związanych z transakcjami dokonywanymi w ramach grupy kapitałowej, z uwzględnieniem zmian dokonanych na płaszczyźnie Kodeksu Spółek Handlowych mocą nowelizacji obowiązującej od dnia 13.10.2022 r.

czytaj także.

RKKW broni klienta przed wysokim roszczeniem odszkodowawczym

8 marca 2024

Zobacz więcej

Bronimy Klienta przed szantażem korporacyjnym

6 lutego 2024

Zobacz więcej

Wspieramy reorganizację grupy kapitałowej

15 lutego 2024

Zobacz więcej

Greenwashing

10 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Projekt ustawy o ochronie sygnalistów przyjęty przez Radę Ministrów

10 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Wspólny sukces dwóch zespołów Energetyki i Infrastruktury

25 lutego 2024

Zobacz więcej

„Sygnaliści” oficjalnie w projekcie ustawy

15 marca 2024

Zobacz więcej

'Ustawa o ZUS' a uchwała Sądu Najwyższego

19 lutego 2024

Zobacz więcej

DEEPFAKE - kiedy AI wpadnie w ręce przestępców

14 lutego 2024

Zobacz więcej

Sukces Klienta RKKW w sprawie dotyczącej uchwały delistingowej

31 stycznia 2024

Zobacz więcej

Dobre Praktyki NewConnect 2024

9 stycznia 2024

Zobacz więcej

Kancelaria RKKW wspierała Klienta z branży OZE przy uruchomieniu międzynarodowego marketplace’u

4 stycznia 2024

Zobacz więcej