Wygrana przed EUIPO

1 czerwca 2020

Decyzją z 15.04.2020 Izba Odwoławcza EUIPO oddaliła odwołanie przeciwnika Klienta RKKW o unieważnieniu wspólnotowego wzoru przemysłowego  (sprawa 510/2019-3). Wzór został opisany jako „Metalowa rura z radiatorem”. Produkt według wzoru miał znaleźć zastosowanie jako „element systemów grzewczych; walcowane rury (cześć urządzeń)”. Przyczyną unieważnienia było to, że kształt wzoru zdeterminowany był wyłącznie funkcją techniczną  produktu (art. 8(1)Rozporządzenia w sprawie wzorów wspólnotowych). Ponadto w uzasadnieniu decyzji wskazano, że element objęty wzorem był niewidoczny podczas normalnego użycia produktu, co jest niezbędną przesłanką ochrony.

 

W odwołaniu przeciwnik Klienta RKKW zakwestionował obydwie przesłanki. Wskazał też na wiele możliwych zastosowań wzoru, gdzie pozostaje on w pełni widoczny (np. kaloryfery ścienne). Nie przedstawił jednak żadnych dowodów, aby wzór rzeczywiście w takich urządzeniach znalazł zastosowanie.

 

W odpowiedzi na odwołanie prawnicy RKKW wskazywali, że jedynym udowodnionym w postępowaniu zastosowaniem wzoru było użycie w ramach wymiennika ciepła, zanurzonego w wodzie w głębokim pojemniku. Element ten pozostaje niewidoczny podczas normalnego użytkowania produktu. Potencjalne czy hipotetyczne zastosowania nie mogą być brane pod uwagę. Ustalanie zaś, czy kształt wzoru realizuje funkcję techniczną, wymaga ustalania tej funkcji (z uwzględnieniem wszystkich obiektywnych okoliczności danego przypadku i wiarygodnych dowodów). W okolicznościach tej sprawy kształt wzoru i jego poszczególnych elementów był zdeterminowany wyłącznie osiąganiem określonych technicznych rezultatów.

 

Izba Odwoławcza w pełni  poparła tę argumentację i odwołanie oddaliła. Od tej decyzji przeciwnikowi przysługuje skarga do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

 

Unieważnienie wzoru będzie stanowiło kluczową okoliczność w sporze o opłaty licencyjne, jaki właściciel wzoru wytoczył Klientowi RKKW.

 

Klienta w sporze przed EUIPO reprezentowała Aneta Pankowska – radca prawny i Partner w RKKW przy wsparciu prawników z zespołu IP tej kancelarii.

czytaj także.

Wspieramy reorganizację grupy kapitałowej

15 lutego 2024

Zobacz więcej

Bronimy Klienta przed szantażem korporacyjnym

6 lutego 2024

Zobacz więcej

Sukces Klienta RKKW w sprawie dotyczącej uchwały delistingowej

31 stycznia 2024

Zobacz więcej

Dobre Praktyki NewConnect 2024

9 stycznia 2024

Zobacz więcej

Kancelaria RKKW wspierała Klienta z branży OZE przy uruchomieniu międzynarodowego marketplace’u

4 stycznia 2024

Zobacz więcej

Klient RKKW wygrywa spór z konserwatorem zabytków

28 grudnia 2023

Zobacz więcej

Sąd stwierdza nieważność niekorzystnych dla Klienta RKKW zmian w umowie spółki z o.o.

6 grudnia 2023

Zobacz więcej

Spór o wykładnię umowy zakończony sukcesem dla Klienta RKKW

15 listopada 2023

Zobacz więcej

Prawnicy RKKW skutecznie chronią Klienta przed wyłączeniem ze spółki

6 listopada 2023

Zobacz więcej

Kancelaria RKKW doradzała spółce z branży OZE w zawarciu nowej umowy finansowania

27 października 2023

Zobacz więcej

Redaktor Naczelny hotelarskiego serwisu branżowego zobowiązany do publikacji dwóch sprostowań prasowych

28 września 2023

Zobacz więcej

Partnerzy RKKW uczestnikami corocznej konferencji IR Global

13 września 2023

Zobacz więcej