Wygrana przed EUIPO

1 czerwca 2020

Decyzją z 15.04.2020 Izba Odwoławcza EUIPO oddaliła odwołanie przeciwnika Klienta RKKW o unieważnieniu wspólnotowego wzoru przemysłowego  (sprawa 510/2019-3). Wzór został opisany jako „Metalowa rura z radiatorem”. Produkt według wzoru miał znaleźć zastosowanie jako „element systemów grzewczych; walcowane rury (cześć urządzeń)”. Przyczyną unieważnienia było to, że kształt wzoru zdeterminowany był wyłącznie funkcją techniczną  produktu (art. 8(1)Rozporządzenia w sprawie wzorów wspólnotowych). Ponadto w uzasadnieniu decyzji wskazano, że element objęty wzorem był niewidoczny podczas normalnego użycia produktu, co jest niezbędną przesłanką ochrony.

 

W odwołaniu przeciwnik Klienta RKKW zakwestionował obydwie przesłanki. Wskazał też na wiele możliwych zastosowań wzoru, gdzie pozostaje on w pełni widoczny (np. kaloryfery ścienne). Nie przedstawił jednak żadnych dowodów, aby wzór rzeczywiście w takich urządzeniach znalazł zastosowanie.

 

W odpowiedzi na odwołanie prawnicy RKKW wskazywali, że jedynym udowodnionym w postępowaniu zastosowaniem wzoru było użycie w ramach wymiennika ciepła, zanurzonego w wodzie w głębokim pojemniku. Element ten pozostaje niewidoczny podczas normalnego użytkowania produktu. Potencjalne czy hipotetyczne zastosowania nie mogą być brane pod uwagę. Ustalanie zaś, czy kształt wzoru realizuje funkcję techniczną, wymaga ustalania tej funkcji (z uwzględnieniem wszystkich obiektywnych okoliczności danego przypadku i wiarygodnych dowodów). W okolicznościach tej sprawy kształt wzoru i jego poszczególnych elementów był zdeterminowany wyłącznie osiąganiem określonych technicznych rezultatów.

 

Izba Odwoławcza w pełni  poparła tę argumentację i odwołanie oddaliła. Od tej decyzji przeciwnikowi przysługuje skarga do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

 

Unieważnienie wzoru będzie stanowiło kluczową okoliczność w sporze o opłaty licencyjne, jaki właściciel wzoru wytoczył Klientowi RKKW.

 

Klienta w sporze przed EUIPO reprezentowała Aneta Pankowska – radca prawny i Partner w RKKW przy wsparciu prawników z zespołu IP tej kancelarii.

czytaj także.

III FORUM ODBUDOWY UKRAINY (PAIH)

12 czerwca 2024

Zobacz więcej

Sejm uchwalił ustawę o ochronie sygnalistów

24 maja 2024

Zobacz więcej

Fundacja rodzinna po roku funkcjonowania – szanse i zagrożenia

22 maja 2024

Zobacz więcej

NDA jako podstawa do rozpoczęcia negocjacji

22 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Puste faktury a odpowiedzialność karna

16 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Greenwashing

10 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Projekt ustawy o ochronie sygnalistów przyjęty przez Radę Ministrów

10 kwietnia 2024

Zobacz więcej

„Sygnaliści” oficjalnie w projekcie ustawy

15 marca 2024

Zobacz więcej

'Ustawa o ZUS' a uchwała Sądu Najwyższego

19 lutego 2024

Zobacz więcej

DEEPFAKE - kiedy AI wpadnie w ręce przestępców

14 lutego 2024

Zobacz więcej

Dobre Praktyki NewConnect 2024

9 stycznia 2024

Zobacz więcej

Kancelaria RKKW doradzała spółce z branży OZE w zawarciu nowej umowy finansowania

27 października 2023

Zobacz więcej