02 Lipiec 2019

Wydzielenie Departamentu Funduszy Inwestycyjnych oraz Regulacji Rynków Kapitałowych

nowy departament

Z początkiem lipca br. w strukturze organizacyjnej naszej Kancelarii wyodrębniony został nowy Departament Funduszy Inwestycyjnych oraz Regulacji Rynków Kapitałowych.

Kierownictwo nad nowym departamentem obejmują nasi eksperci w dziedzinie zagadnień związanych z tworzeniem oraz funkcjonowaniem podmiotów nadzorowanych na rynku kapitałowym: dr Jarosław Szewczyk – Partner oraz dr Paweł Izdebski. Decyzję podjęliśmy w oparciu o potrzeby naszych klientów oraz oczekiwania rynku.

Wszystkich zainteresowanych wsparciem prawnym z zakresu regulacyjnego oraz tematyki funduszy inwestycyjnych zachęcamy do kontaktu.