09 Luty 2015

Warsztaty „Rozporządzenie MAR - w praktyce Spółek Publicznych” (5.3.2015 r.)

Karol Szymański

Zapraszamy do uczestnictwa w warsztatach Rozporządzenie MAR - w praktyce Spółek Publicznych, które organizowane są przez V Financial Conferences, 5 marca 2015 r. w Mercure Grand Hotel w Warszawie.
Okres przed wejściem w życie przyjętej regulacji MAR powinien zostać spożytkowany na przygotowanie zespołów w spółkach i wewnętrznych procedur pozwalających na sprostanie nowym wymogom raportowania. Nowe regulacje zaczną obowiązywać polskich emitentów od połowy 2016 r.

W trakcie warsztatów omówione zostaną takie zagadnienia jak:
• informacja poufna w świetle nowych regulacji unijnych MAR i MAD II,
• praktyczne aspekty dotyczące jej publikowania, ochrony, ujawniania i wykorzystywania w kontekście obowiązków nałożonych na spółki publiczne,
• obowiązki informacyjne po zmianach wynikających z MAR i MAD,
• zasady przekazywania informacji poufnych do publicznej wiadomości,
• upublicznianie informacji finansowych poza raportami okresowymi.
W warsztatach, jako prelegent, weźmie udział Karol Szymański, współpracownik – Of Counsel – Kancelarii RKKW.

Czytaj więcej: Więcej informacji na ten temat