20 Sierpień 2015

Warsztaty "Regulacje dotyczące nadużyć na rynku finansowym" (7-8.10.2015 r.)

Karol Szymański

Zachęcamy do wzięcia udziału w warsztatach "Regulacje dotyczące nadużyć na rynku finansowym", organizowanych przez MMC Polska w dniach 7 - 8.10.2015 r., w Hotelu Sheraton w Warszawie.

Warsztaty skierowane są do instytucji finansowych, przede wszystkim osób odpowiedzialnych za przeciwdziałanie nadużyciom w bankach i domach maklerskich.

Główne zagadnienia:
- Zmiany prawne w odniesieniu do nadużyć finansowych;
- Rozporządzenie w sprawie nadużyć – MAR;
- Dyrektywa w sprawie sankcji – MAD II;
- Mechanizmy przeciwdziałania naruszeniom;
- Rozszerzone kompetencje w zakresie kontroli w instytucjach finansowych;
- Nowe zasady organizacyjne – konsekwencje dla podmiotów rynku finansowego.

W trakcie warsztatów prelekcję wygłosi Karol Szymański, Of Counsel w Kancelarii RKKW.

Czytaj więcej: Więcej szczegółów na temat warsztatów "Regulacje dotyczące nadużyć na rynku finansowym"