03 Listopad 2015

Dr Kwaśnicki wykładowcą na warsztatach: Przeciwdziałanie nadużyciom w Grupach Kapitałowych (5-6.11.2015 r.)

Radosław L. Kwaśnicki

Zachęcamy do udziału w warsztatach „Przeciwdziałanie nadużyciom w Grupach Kapitałowych”, organizowanych przez MMC Polska w dniach 5-6.11.2015 r.

Grupa kapitałowa za pomocą związków kapitałowych łączy w specjalną strukturę przedsiębiorstwa. Cechą szczególną grupy jest wyraźny podział na jednostkę dominującą i jednostki zależne. Taka struktura ukazująca liczne zależności między spółką matka i spółka córką może prowadzić do nadużyć ten stan rzeczy potęguje brak prawa holdingowego. Udział w warsztatach pozwoli Państwu zapoznać się z regulacjami, a także najnowszymi zmianami prawnymi, które pozwolą Państwu usprawnić współpracę w grupie kapitałowej. Zagadnienia związane z pozakodeksowym nadzorem właścicielskim i umowami obowiązującymi w grupie kapitałowej pozwolą na implementację najlepszych rozwiązań w celu usprawnienia funkcjonowania Państwa organizacji. Nie niezaprzeczalnym atutem spotkania jest możliwość wymiany doświadczeń na gruncie nadużyć występujących w grupach kapitałowych.

W trakcie warsztatów z prelekcją wystąpi dr Radosław L. Kwaśnicki.

Miejsce: Hotel Westin, Al. Jana Pawla II 21, Warszawa.

Broszura "Przeciwdziałanie nadużyciom w Grupach Kapitałowych (5-6.11.2015 r.)".

Czytaj więcej: Informacje i program warsztatów