30 Kwiecień 2015

Warsztaty "Procesy personalne w działalności w Grupy Kapitałowej" (11-12.5.2015 r.)

Aneta Pankowska

Udział w wydarzeniu pozwoli Państwu poznać praktyczne aspekty doboru optymalnej strategii HR dla grupy kapitałowej. Dowiedzą się Państwo jak optymalizować proces ujednolicenia strategii HR we własnej grupie. Szczegółowo omówione zostaną także kwestie egzekwowania strategii HR w spółkach zależnych, polityki wynagrodzeń czy raportowania w zakresie controllingu HR w grupie kapitałowej. Udział w spotkaniu będzie także znakomitą okazją do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy osobami odpowiedzialnymi za politykę kadrową w grupach kapitałowych.

Główne zagadnienia:
•Benchmarking jako narzędzie wsparcia przy budowie pozycji konkurencyjnej firmy,
•Najczęściej występujące błędy podczas praktyk wdrażania Benchmarkingu,
•Zestaw wskaźników stanowiących najbardziej efektywny wkład podczas analiz porównawczych,
•Skuteczny Benchmarking kosztów w Grupie Kapitałowej,
•Jak funkcjonować w świetle Benchmarkingu, by nie narazić się na konsekwencje prawne,
•W jaki sposób skutecznie pozyskiwać niezbędne i wiarygodne dane od wiodących firm na rynku,
•Benchmarking w zakresie transakcji kapitałowych.

W trakcie warsztatów prelekcję wygłosi mec. Aneta Pankowska.

Czytaj więcej: Więcej na temat