22 Październik 2015

Warsztaty: Problematyka bezpieczeństwa informacji w grupach kapitałowych (25-26.11.2015 r.)

Aneta Pankowska

Zachęcamy do udziału w warsztatach „Problematyka bezpieczeństwa informacji w grupach kapitałowych”, organizowanych przez MMC Polska w dniach 25-26.11.2015 r.

W dzisiejszych czasach informacja to majątek firmy, który jest równie ważny jak inne składniki kapitału przedsiębiorstwa, a zatem wymaga odpowiedniej ochrony. Błędne jest powszechnie panujące przeświadczenie, że ochrona informacji skupia się jedynie na atrybucie zachowania jej poufności.

Potrzeba ochrony informacji w organizacji wynika z wymagań ustawowych (ustawa o ochronie informacji niejawnych, ustawa o ochronie danych osobowych, ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, prawo telekomunikacyjne, ustawa o świadczeniu usług droga elektroniczną, prawo własności przemysłowej i inne). Wymagania prawne w sposób obligatoryjny wymuszają na organizacji zapewnienie bezpieczeństwa informacjom. Na warsztacie Specjaliści powiedzą min. jak zabezpieczyć się przed wyciekiem danych oraz wynoszeniu informacji przez pracowników, a także jak komunikować o wycieku informacji Organom Nadzoru. Dowiemy się jakie są następstwa prawne i finansowe dla firm które dopuściły do niekontrolowanego dostępu osób trzecich do bazy informacji chronionych.

W trakcie warsztatów prelekcję wygłosi mec. Aneta Pankowska.

Miejsce: Sheraton Warsaw Hotel, ul. Bolesława Prusa 2, Warszawa.

Czytaj więcej: Więcej informacji i program warsztatów